راه‌آهن و مترو

در تابستان سال 1390 و همزمان با ابلاغ قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح، بر طرح «احداث قطاربرقی بین شهرهای جدید و شهرهای مادر» دپارتمان مترو-راه‌آهن را تشکیل دادیم. اکنون با فعالیت بیش از 20 متخصص با مدرک‌های دکتری و کار‌شناسی ارشد، تمامی دیسیپلین‌های مطالعاتی و اجرایی قطاربرقی (ابنیه، مسیر، متروسیستم، ناوگان، سیگنالینگ، مخابرات و...) را پوشش می‌دهیم.

پروژه‌ها

قطار برقی کلانشهر تهران به هشتگرد

در این طرح مقرر است ایستگاه گلشهر (خط ۵ تهران – کرج) به شهر جدید هشتگرد ادامه یابد. طول خط حدود ۲۵ کیلومتر اســت. علاوه بر احداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.... نیز در دستور کار قرار دارد. شرح خدمات اصلی مشاور کارفرما به شرح زیر میباشد: ۱- خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار ۲- خدمات مهندسی ۳- خدمات تدارک کالا (مواد، مصالح و تجهیزات) ۴- خدمات مربوط به کارهای اجرایی ۵- خدمات نظارت (کنترل کیفیت) ۶- خدمات راه اندازی و تحویل ۷- خدمات مربوط به دورۀ بهره برداری ۸- خدمات برآورد هزینهها، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها

مشاهده پروژه

مترو سریع السیر بین شهرهای جدید و شهرهای مادر

در این طرح مقرر اســت حدود ۳۳۰ کیلومتر مســیر قطار برقی با اعتباری بالغ بر ۴۰/۰۰۰ میلیارد ریال احــداث گــردد. علاوه بر احــداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.. نیز در دستور کار قرار دارد. لازم به ذکر است در این طرح تا کنون بیش از ۱۰۰ قرارداد با مشاوران و پیمانکاران منعقد شــده اســت.

مشاهده پروژه