ساختار سازمانی

شرکت مهندسین مشاور «تدبیر عمران ایرانیان» در سال 1385 به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و ساخت پرو‌ژه‌های عمرانی بزرگ و ملی (نظیر پروژه‌های فرودگاهی، راه‌آهن، ساختمانی و...) تاسیس شد. این شرکت از تجارب مدیران و کارشناسان متخصص و موفق داخلی بهره‌مند است و تا کنون مدیریت پروژه‌های بزرگ متعددی را در حوز‌ه‌های یاد شده بر عهده داشته است. ‌شرکت «تدبیر عمران ایرانیان» با بهره‌مندی از دانش روز و نیروی انسانی متخصص تلاش دارد نقشی موثر در جهت راهنمایی کارفرمایان خود به سوی پیاده‌سازی راهکارهای توسعه در طراحی، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها ایفا کند. در این راستا شرکت مهندسین مشاور «تدبیر عمران ایرانیان» متعهد است که بهترین راهکارها را برای کارفرمایان خود به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت اجرایی، منطبق بر استانداردهای بین‌المللی در طول اجرای پروژه برنامه‌ریزی کند. از مهم‌ترین رویکردهای شرکت در قبال کارفرمایان می‌توان به مسئولیت‌پذیری، همکاری نزدیک برای رسیدن به بهترین راه‌حل، شفافیت در انتخاب‌ها و در نهایت رسیدن به درک مشترک از پروژه اشاره کرد. شرکت «تدبیر عمران ایرانیان» با توجه به عملکرد خود، مفتخر است که به یکی از مراجع و پایگاه‌های قابل اعتماد در مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور تبدیل شده است.

مــــدیــــران ارشــــد

سید محمد مصلحی

[مدیر عامل و رییس هیئت مدیره]

• مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تدبیر عمران ایرانیان از سال ۱۳۸۵ تا کنون • قائم مقام مدیر عامل راه آهن از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ • مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ • مدیر عامل شرکت مهندسی تهران حرا از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶

محمد غلامی

[عضو هیئت مدیره و مدیریت امور پروژه ها]

• مدیرطرح قطار برقی پروژه قطار برقی گلشهر به هشتگرد از سال ۱۳۹۱ تا کنون • مدیرطرح قطار برقی پروژههای شرکت عمران شهرهای جدید از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ • مدیر پروژه ساختمانهای باران و مریم از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ • مدیرطرح پروژه ساختمان اصلی راه آهن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ • عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تدبیر عمران ایرانیان از سال ۱۳۸۵ تا کنون • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی تدبیر عمران ایرانیان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

حسن الهی دوست

[عضو هیئت مدیره و مدیریت امورقراردادها]

• عضو و نایب رییس هیأت مدیره و معاون مالی-اداری شرکت مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان از ۱۳۸۸ تا کنون • مدیــر امــور قراردادهــای گروه مشــارکت ناکو– تانــا، تدبیر، طرح در پروژه فــرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از ســال ۱۳۹۵ تا کنون • عضو هیات مدیره و مدیر امور قراردادهای شرکت مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

حمید قانع فرد

[مدیریت جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی]

مشاور ارائه دهنده خدمات مهندسی، مشاوره و مدیریت طرح • مدیر توسعه، از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ • مشاور مدیر عامل، از سال ۱۳۸۸ • معاون فنی شرکت، سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ • مدیر پروژه و جانشین مدیر طرح در قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح پروژه طراحی و اجرای مرکز تجاری و اداری باران در سی و یک طبقه سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ •مدیر پروژه در قرارداد انجام خدمات پیمانکارمدیریت پروژه ساختمانهای جنبی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، سال ۱۳۸۶ مدیر طرح و مشاور کارفرما در طرح احداث قطار برقی سیزده شهر جدید به شهرهای مادر • مدیر امور اقتصادی و قراردادها و جانشین مدیر طرح، سالهای 1۳90 تا 1۳9۳ • بورس اوراق بهادار تهران • پروژه احداث ساختمان مرکزی جدید بورس • مشاور مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران و عضو کمیته فنی، سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

رضا صدیقی مقدم پور

[مدیریت فنی و اجرایی]

• مدیر پروژه مجتمع مسکونی ۶82 واحدی همراه شهر • مدیر پروژه هتل و مرکز خرید پارتیا • مدیر طرح مجتمع تجاری و تفریحی ورامین • مدیر پروژه مشاور کارفرما در طرح توسعه فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) • مدیر پروژه قرارداد مدیریت طرح در ساختمان ادارات مرکزی راه آهن • مدیر اجرایی و سرپرست دستگاه نظارت مجتمع ارگ تجاری تجریش (1۳91 -1۳94)

تـــیـــم مـــا