86%پیشرفت پروژه
آغـــاز پروژه:1392/05/14
پایان پروژه:1395/12/11
کارفرما:موسسه کارسازان آینده
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
زیربنا:19732 مترمربع
وضعیت پروژه:در حال ساخت
مکان پروژه:ورامین روبروی شهرداری مرکزی جنب استخر کوثر

پروژه مجتمع تجاری ورامین در زمینی به مســاحت ۲۰۲۵ مترمربع با زیربنای کل ۱۹۷۳۲/۰۱ متر مربع در منطقه ورامین در حال احداث است، این مجموعه شامل یک ساختمان تجاری بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توسط یک موتورخانه مرکزی تامین میشود. تعداد طبقات مجتمع تجاری ورامین به شرح ذیل است: پارکینگ دارای ۳ طبقه،ها یپر مارکت ۱ طبقه، فضای تجاری ۳ طبقه، ورزشی و تفریحی ۲ طبقه، فرهنگی ۲ طبقه و بام و بام رستوران ۱ طبقه است. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع تجاری ورامین تاکنون ۸۵/۱۸٪ میباشد.

مشاهده پروژه

مترو سریع السیر بین شهرهای جدید و شهرهای مادر

در این طرح مقرر اســت حدود ۳۳۰ کیلومتر مســیر قطار برقی با اعتباری بالغ بر ۴۰/۰۰۰ میلیارد ریال احــداث گــردد. علاوه بر احــداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.. نیز در دستور کار قرار دارد. لازم به ذکر است در این طرح تا کنون بیش از ۱۰۰ قرارداد با مشاوران و پیمانکاران منعقد شــده اســت.

مشاهده پروژه

مجتمع مسکونی همراه شهر

پــروژه مجتمع مســکونی همراه شــهر در زمینی به مســاحت ۳۲۱۲۵مترمربع با زیربنــای کل ۱۵۰۵۳۳ متر مربع در منطقه وردآورد واقع در منطقه ۲۲شــهرداری تهران در حال احداث اســت، این مجموعه شــامل ۶ ســاختمان مســکونی بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توســط یک موتورخانه مرکزی تامین میشــود و همچنین برای ســرمایش آن چیلرهای برودتی درنظر گرفته شده است. تعداد طبقات بلوکهای مسکونی به شرح ذیل است: بلوکهای B1و B2دارای ۲طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۰طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B3و B4دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۷طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B5و B6دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۲۰طبقه روی همکف میباشد. که در مجموع تعداد ۶۹۴واحد مسکونی را تشکیل میدهد. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع مسکونی همراه شهر تاکنون ٪97میباشد.

مشاهده پروژه

مشاور مادر فرودگاه امام خمینی

مشارکت ناکو، تانا تدبیر طرح مشارکت ایرانی- هلندی می باشد که از سه مشاور ایرانی تانا انرژی، تدبیر عمران ایرانیان و طرح ¬نو اندیشان و مشاور هلندی ناکو (NACO) تشکیل شده است. این مشارکت با بهره مندی از زبده ترین مدیران، کارشناسان و متخصصین صنعت هوانوردی و تجارب ارزشمند در مشارکت بخش خصوصی برای توسعه طرح های بزرگ ملی از سال 1394 به عنوان مشاور مادر شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انتخاب و همکاری خود را با این نهاد دولتی آغاز نموده است. اهداف اصلی حضور این مشارکت در طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شهر فرودگاهی آن، بازنگری و پالایش طرح جامع توسعه فرودگاه (منطقه هوایی) و شهر فرودگاهی و ترسیم نقشه راه روشن در مسیر توسعه این پروژه ی عظیم ملی می باشد. . فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شهر فرودگاهی آن از اراضی به وسعت حدوداً 14000 هکتار در منطقه جنوبی شهر تهران به فاصله ای حدود 50 کیلومتر از مرکز شهر برخوردار بوده که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بخش مهمی از فرصت های تجاری محدوده‌ی شهر فرودگاهی آن به حساب می آیند و امروزه در تعامل اقتصادی با کلان شهر تهران و سایر شهرهای مجاور از پتانسیل های بزرگ توسعه اقتصادی کشور برخوردار است. مشارکت ناکو، تانا تدبیر طرح بر این باور است که با رهنمود کلان مقامات و مدیران عالی رتبه شرکت شهر فرودگاهی می تواند گام های قابل توجهی در توسعه این پروژه برداشته و در مسیر رسیدن به جایگاه بین المللی آن به عنوان قطب هوایی منطقه نقش ارزشمندی را ایفا نماید.

مشاهده پروژه

برج اداری تجاری امید 2

پروژه امید 2 واقع در خیابان مطهری در شهر تهران با هدف ایجاد یک مرکز بزرگ تجاری اداری فرهنگی با زیربنای حدود 52000 مترمربع و در زمینی به مساحت 2878 مترمربع و در 28 طبقه پیش بینی شده است. در این پروژه در طبقه 4- موتورخانه مرکزی، طبقات 3- الی همکف با کاربری تجاری و با زیربنای مفید 5689 مترمربع، طبقات اول الی نهم با کاربری پارکینگ با زیربنای 23115 مترمربع و تأمین 614 واحد پارکینگ، طبقه دهم با کاربری اداری، تجاری و خدماتی حدوداً 2100 مترمربع، طبقات یازدهم الی بیست و سوم با کاربری اداری و با زیربنای مفید حدود 13000 مترمربع را شامل می شود.

مشاهده پروژه

مپنا لکوموتیو

کارخانه لکوموتیو ســازی مپنا بــرای ایجاد فضای مناســب برای تولیــد لکوموتیو با ظرفیت اســمی ۲۰۰ دستگاه لکوموتیو باری و مسافری و تجهیزات مربوطــه در جهــت انتقــال دانش فنی از شــرکت زیمنس که شامل ۵۰۰۰۰ مترمربع کاربری صنعتی شــامل سولهها یی با ارتفاع ۱۶ متر برای انبارهای ســنگین، تولیــد، بدنه، پیــش آماده ســازی، رنگ، مونتاژ و ســالن تولید بوژی با زیربنای اداری ۴۰۰۰ مترمربــع و برق مــورد نیاز و مصرفــی ۴ مگاوات است.

مشاهده پروژه

ساختمان مرکزی راه آهن

پروژه احداث ساختمان ادارات مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاهده پروژه

مجتمع تجاری اداری باران

ایــن پروژه در مجمو ع شــامل ۳۰ طبقه شــامل ۷ طبقه زیرزمین و ۲۲ طبقه روی همکف است. کاربریهای این ســاختمان شامل ۲۱۲ واحد اداری با مســاحت ۳۷۹۷۹ مترمربع و ۲۱۰ واحد تجاری با مســاحت کل ۲۷۴۳۵ مترمربع و همچنین شــامل چنــد ســالن اجتماعــات و ســالنهای غذاخوری اســت. ایــن پــروژه شــامل ۱۰۰۶ واحــد پارکینگ با مســاحت ۴۲۶۸۷ مترمربع و نیز بخشهای دیگر شــامل راهپلهها، آسانســورها و بخش تاسیسات بــرج اســت. لازم بــه ذکــر اســت در زمــان تغییــر مدیریت سرمایهگذار و خاتمه قرارداد، پروژه باران به میزان ۲ درصد از برنامه زمانبندی جلوتر بود.

مشاهده پروژه

مجتمع تجاری گل مریم

عدم وجود مرکز تجاری مناسب در منطقه هفت شــهرداری تهران فرصت مناســبی برای ســرمایه گذاری به منظور احداث یک مجموعه بزرگ جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان به وجود آورد، شــرکت ســرمایه گذاری ناجیسازان امین با درک مناســب از ایــن شــرایط تصمیم بــه احداث مجتمع تجاری مریم در موقعیتی مناسب گرفت. مدیریت طــرح این پروژه ۱۳۰۰ میلیــارد ریالی در حالــی به شــرکت تدبیــر عمــران ایرانیــان واگذار شد که مشــکلاتی همچون وجود معارضین، عدم وجود مجوز ســاخت، عدم رضایــت از طرح اولیه پــروژه از جانب کارفرما و لزوم تســریع در تکمیل ســاخت، در پروژه وجود داشــت. این مجتمع در ۴طبقه تجاری ( فروشــگاه، رســتوران، شــهربازی، بانــک و... ) و ۷ طبقه زیرزمین در مدت 4 ســال و بودجهای بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد ریال تعریف شــده بــود. مشــاور طراحی ایــن پروژه شــرکت U+A با همکاری بهرام شــیردل معمار برجسته و صاحب نام در سطح بین المللی بوده است.

مشاهده پروژه

مجتمع ورامین

پروژه مجتمع تجاری ورامین در زمینی به مســاحت ۲۰۲۵ مترمربع با زیربنای کل ۱۹۷۳۲/۰۱ متر مربع در منطقه ورامین در حال احداث است، این مجموعه شامل یک ساختمان تجاری بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توسط یک موتورخانه مرکزی تامین میشود. تعداد طبقات مجتمع تجاری ورامین به شرح ذیل است: پارکینگ دارای ۳ طبقه،ها یپر مارکت ۱ طبقه، فضای تجاری ۳ طبقه، ورزشی و تفریحی ۲ طبقه، فرهنگی ۲ طبقه و بام و بام رستوران ۱ طبقه است. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع تجاری ورامین تاکنون ۸۵/۱۸٪ میباشد.

مشاهده پروژه

قطار برقی کلانشهر تهران به هشتگرد

در این طرح مقرر است ایستگاه گلشهر (خط ۵ تهران – کرج) به شهر جدید هشتگرد ادامه یابد. طول خط حدود ۲۵ کیلومتر اســت. علاوه بر احداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.... نیز در دستور کار قرار دارد. شرح خدمات اصلی مشاور کارفرما به شرح زیر میباشد: ۱- خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار ۲- خدمات مهندسی ۳- خدمات تدارک کالا (مواد، مصالح و تجهیزات) ۴- خدمات مربوط به کارهای اجرایی ۵- خدمات نظارت (کنترل کیفیت) ۶- خدمات راه اندازی و تحویل ۷- خدمات مربوط به دورۀ بهره برداری ۸- خدمات برآورد هزینهها، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها

مشاهده پروژه

مجتمع تجاری ارگ

مرکز تجاری ارگ (امیر کبیر) در زمینی به مساحت 10508 متر مربع در میدان تجریش تهران و در خیابان ملکی (سعدآباد) واقع شده است. این مجتمع در 10 طبقه (5 طبقه تجاری و 5 طبقه پارکینگ) ساخته شده است. این مجتمع دارای فروشگاه‌هایی به مساحت 10 تا 340 متر مربع است و برای برندهای سرشناس که نیاز به فضای بیشتری دارند، فروشگاه‌های 650 متر مربعی در نظر گرفته است. لباس و اکسسوری، طلا و جواهر، عطر و ادکن، لوازم بهداشتی و آرایشی و لوازم خانه و الکترونیک عمده محصولاتی‌اند که در این مرکز تجاری به فروش می‌رسند. همچنین برای رفاه حال بازدیدکنندگان 1000 واحد پارکینگ، 2970 متر مربع بام سبز، فودکورت، 2 کافی‌شاپ، رستوران سرپوشیده، آمفی‌تئاتر، کارواش و ... در نظر گرفته شده است. از ویژگی‌های عمده این مرکز تجاری می‌توان به نمای خاص آن اشاره کرد که از ترکیبی از آلومینیوم و شیشه ساخته شده واز میدان تجریش کاملا مشخص است. همچنین این مجموعه مجهز به سیستم ساختمان هوشمند است.

مشاهده پروژه