100%پیشرفت پروژه
آغـــاز پروژه:1386/01/01
پایان پروژه:1386/09/01
کارفرما:بانک سپه
مسئولیت:مدیرت بر طرح، مدیریت بر ساخت
زیربنا:52000 مترمربع
وضعیت پروژه:به اتمام رسیده است
مکان پروژه:تقاطع خ مطهری با خ قائم مقام

پروژه امید 2 واقع در خیابان مطهری در شهر تهران با هدف ایجاد یک مرکز بزرگ تجاری اداری فرهنگی با زیربنای حدود 52000 مترمربع و در زمینی به مساحت 2878 مترمربع و در 28 طبقه پیش بینی شده است. در این پروژه در طبقه 4- موتورخانه مرکزی، طبقات 3- الی همکف با کاربری تجاری و با زیربنای مفید 5689 مترمربع، طبقات اول الی نهم با کاربری پارکینگ با زیربنای 23115 مترمربع و تأمین 614 واحد پارکینگ، طبقه دهم با کاربری اداری، تجاری و خدماتی حدوداً 2100 مترمربع، طبقات یازدهم الی بیست و سوم با کاربری اداری و با زیربنای مفید حدود 13000 مترمربع را شامل می شود.

مشاهده پروژه

قطار برقی کلانشهر تهران به هشتگرد

در این طرح مقرر است ایستگاه گلشهر (خط ۵ تهران – کرج) به شهر جدید هشتگرد ادامه یابد. طول خط حدود ۲۵ کیلومتر اســت. علاوه بر احداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.... نیز در دستور کار قرار دارد. شرح خدمات اصلی مشاور کارفرما به شرح زیر میباشد: ۱- خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار ۲- خدمات مهندسی ۳- خدمات تدارک کالا (مواد، مصالح و تجهیزات) ۴- خدمات مربوط به کارهای اجرایی ۵- خدمات نظارت (کنترل کیفیت) ۶- خدمات راه اندازی و تحویل ۷- خدمات مربوط به دورۀ بهره برداری ۸- خدمات برآورد هزینهها، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها

مشاهده پروژه

مپنا لکوموتیو

کارخانه لکوموتیو ســازی مپنا بــرای ایجاد فضای مناســب برای تولیــد لکوموتیو با ظرفیت اســمی ۲۰۰ دستگاه لکوموتیو باری و مسافری و تجهیزات مربوطــه در جهــت انتقــال دانش فنی از شــرکت زیمنس که شامل ۵۰۰۰۰ مترمربع کاربری صنعتی شــامل سولهها یی با ارتفاع ۱۶ متر برای انبارهای ســنگین، تولیــد، بدنه، پیــش آماده ســازی، رنگ، مونتاژ و ســالن تولید بوژی با زیربنای اداری ۴۰۰۰ مترمربــع و برق مــورد نیاز و مصرفــی ۴ مگاوات است.

مشاهده پروژه

برج اداری تجاری امید 2

پروژه امید 2 واقع در خیابان مطهری در شهر تهران با هدف ایجاد یک مرکز بزرگ تجاری اداری فرهنگی با زیربنای حدود 52000 مترمربع و در زمینی به مساحت 2878 مترمربع و در 28 طبقه پیش بینی شده است. در این پروژه در طبقه 4- موتورخانه مرکزی، طبقات 3- الی همکف با کاربری تجاری و با زیربنای مفید 5689 مترمربع، طبقات اول الی نهم با کاربری پارکینگ با زیربنای 23115 مترمربع و تأمین 614 واحد پارکینگ، طبقه دهم با کاربری اداری، تجاری و خدماتی حدوداً 2100 مترمربع، طبقات یازدهم الی بیست و سوم با کاربری اداری و با زیربنای مفید حدود 13000 مترمربع را شامل می شود.

مشاهده پروژه

مجتمع تجاری ارگ

مرکز تجاری ارگ (امیر کبیر) در زمینی به مساحت 10508 متر مربع در میدان تجریش تهران و در خیابان ملک