97%پیشرفت پروژه
آغـــاز پروژه:1395/11/17
پایان پروژه:1397/11/17

پــروژه مجتمع مســکونی همراه شــهر در زمینی به مســاحت ۳۲۱۲۵مترمربع با زیربنــای کل ۱۵۰۵۳۳ متر مربع در منطقه وردآورد واقع در منطقه ۲۲شــهرداری تهران در حال احداث اســت، این مجموعه شــامل ۶ ســاختمان مســکونی بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توســط یک موتورخانه مرکزی تامین میشــود و همچنین برای ســرمایش آن چیلرهای برودتی درنظر گرفته شده است. تعداد طبقات بلوکهای مسکونی به شرح ذیل است: بلوکهای B1و B2دارای ۲طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۰طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B3و B4دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۷طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B5و B6دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۲۰طبقه روی همکف میباشد. که در مجموع تعداد ۶۹۴واحد مسکونی را تشکیل میدهد. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع مسکونی همراه شهر تاکنون ٪97میباشد.

مشاهده پروژه

قطار برقی کلانشهر تهران به هشتگرد

در این طرح مقرر است ایستگاه گلشهر (خط ۵ تهران – کرج) به شهر جدید هشتگرد ادامه یابد. طول خط حدود ۲۵ کیلومتر اســت. علاوه بر احداث زیرســازی و ابنیه فنی موجود در مســیرها، ســاخت و نصب تمامی دیسیپلینها از جمله روسازی، سیگنالینگ، برق، مخابرات، ایستگاه، دپو و پارکینگ و.... نیز در دستور کار قرار دارد. شرح خدمات اصلی مشاور کارفرما به شرح زیر میباشد: ۱- خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار ۲- خدمات مهندسی ۳- خدمات تدارک کالا (مواد، مصالح و تجهیزات) ۴- خدمات مربوط به کارهای اجرایی ۵- خدمات نظارت (کنترل کیفیت) ۶- خدمات راه اندازی و تحویل ۷- خدمات مربوط به دورۀ بهره برداری ۸- خدمات برآورد هزینهها، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها

مشاهده پروژه

مجتمع ورامین

پروژه مجتمع تجاری ورامین در زمینی به مســاحت ۲۰۲۵ مترمربع با زیربنای کل ۱۹۷۳۲/۰۱ متر مربع در منطقه ورامین در حال احداث است، این مجموعه شامل یک ساختمان تجاری بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توسط یک موتورخانه مرکزی تامین میشود. تعداد طبقات مجتمع تجاری ورامین به شرح ذیل است: پارکینگ دارای ۳ طبقه،ها یپر مارکت ۱ طبقه، فضای تجاری ۳ طبقه، ورزشی و تفریحی ۲ طبقه، فرهنگی ۲ طبقه و بام و بام رستوران ۱ طبقه است. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع تجاری ورامین تاکنون ۸۵/۱۸٪ میباشد.

مشاهده پروژه

مشاور مادر فرودگاه امام خمینی

مشارکت ناکو، تانا تدبیر طرح مشارکت ایرانی- هلندی می باشد که از سه مشاور ایرانی تانا انرژی، تدبیر عمران ایرانیان و طرح ¬نو اندیشان و مشاور هلندی ناکو (NACO) تشکیل شده است. این مشارکت با بهره مندی از زبده ترین مدیران، کارشناسان و متخصصین صنعت هوانوردی و تجارب ارزشمند در مشارکت بخش خصوصی برای توسعه طرح های بزرگ ملی از سال 1394 به عنوان مشاور مادر شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انتخاب و همکاری خود را با این نهاد دولتی آغاز نموده است. اهداف اصلی حضور این مشارکت در طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شهر فرودگاهی آن، بازنگری و پالایش طرح جامع توسعه فرودگاه (منطقه هوایی) و شهر فرودگاهی و ترسیم نقشه راه روشن در مسیر توسعه این پروژه ی عظیم ملی می باشد. . فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شهر فرودگاهی آن از اراضی به وسعت حدوداً 14000 هکتار در منطقه جنوبی شهر تهران به فاصله ای حدود 50 کیلومتر از مرکز شهر برخوردار بوده که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بخش مهمی از فرصت های تجاری محدوده‌ی شهر فرودگاهی آن به حساب می آیند و امروزه در تعامل اقتصادی با کلان شهر تهران و سایر شهرهای مجاور از پتانسیل های بزرگ توسعه اقتصادی کشور برخوردار است. مشارکت ناکو، تانا تدبیر طرح بر این باور است که با رهنمود کلان مقامات و مدیران عالی رتبه شرکت شهر فرودگاهی می تواند گام های قابل توجهی در توسعه این پروژه برداشته و در مسیر رسیدن به جایگاه بین المللی آن به عنوان قطب هوایی منطقه نقش ارزشمندی را ایفا نماید.

مشاهده پروژه

مجتمع مسکونی همراه شهر

پــروژه مجتمع مســکونی همراه شــهر در زمینی به مســاحت ۳۲۱۲۵مترمربع با زیربنــای کل ۱۵۰۵۳۳ متر مربع در منطقه وردآورد واقع در منطقه ۲۲شــهرداری تهران در حال احداث اســت، این مجموعه شــامل ۶ ســاختمان مســکونی بوده که در مرحله نازک کاری و اجرای نما میباشد. سیستم گرمایش این مجموعه توســط یک موتورخانه مرکزی تامین میشــود و همچنین برای ســرمایش آن چیلرهای برودتی درنظر گرفته شده است. تعداد طبقات بلوکهای مسکونی به شرح ذیل است: بلوکهای B1و B2دارای ۲طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۰طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B3و B4دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۱۷طبقه روی همکف میباشد. بلوکهای B5و B6دارای ۳طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی (همکف) و ۲۰طبقه روی همکف میباشد. که در مجموع تعداد ۶۹۴واحد مسکونی را تشکیل میدهد. لازم به توضیح است درصد پیشرفت کل پروژه مجتمع مسکونی همراه شهر تاکنون ٪97میباشد.

مشاهده پروژه