هادی مصلحی
جانشین مدیرپروژه
شماره تماس : 09127339986
ایمیل : hady@tadbiromran.com

خدمات انجام مشاوره مطالعات، طراحی و توسعه

شرکت مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان می کوشد تا با ارائه مشاوره ای جامع و کامل در پروژه های اجرایی تمامی الزامات و نیازمندی های لازم برای رسیدن به تصمیمی درست و دقیق را برای مشتریان خود فراهم سازد. از جمله ی مهمترین خدمات در این بخش که شرکت مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان به مشتریان ارائه می کند را می توان به شرح زیر اعلام کرد: • مطالعات پایه و تفصیلی طرح ها و پروژه ها
 • مطالعات طرح ریزی برای پروژه ها
 • مطالعات طرح جامع توسعه ای در پروژه های بزرگ ملی
 • مشاوره در تعیین اهداف و استراتژی پروژه
 • مطالعات ارزیابی ریسک
 • مطالعات ارزیابی اقتصادی 
 • مطالعات مهندسی ارزش
 • مطالعات ارزیابی اثرات
 • مدیریت اطلاعات ساخت بر مبنای مدل BIM
 • مطالعات توسعه پایدار پروژه ها
 • مطالعات امکان سنجی (ارزیابی همه جانبه) طرح ها و پروژه 
 • مدیریت طرح/ مدیریت پیمان 
  • برنامه ریزی، تهیه برنامه های زمان بندی
  • تدوین روش و سازمان اجرا
  • تعیین خط مشی های اجرایی پروژه و رویه ها
  • مدیریت بر تدارکات، ساخت و نصب 
  • مدیریت و کنترل پروژه و تهیه انواع گزارش های مربوطه
  • مدیریت کیفیت (کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
  • مدیریت زمان اجرای پروژه
  • مدیریت و بهینه سازی هزینه
  • مدیریت ایمنی 
  • مدیریت سیستم های انرژی (EMS)
  • مدیریت برآورد، کنترل پرداخت ها و امور قراردادی
  • تهیه اسناد و مدارک مستند سازی
  • مدیریت بر راه اندازی، بهره برداری آزمایشی و تحویل قطعی 
  • ارائه کلیه خدمات تکمیلی مورد تقاضای مشتریان
  • مدیریت لجستیک در حین انجام پروژه
  • انجام پروژه به صورت طرح و ساخت توأم 
  • انجام خدمات مشاوره در تأمین منابع مالی پروژه ها 
  • نظارت (کارگاهی و عالیه) بر طراحی، ساخت و اجرا
  • مدیریت تامین کالا، مواد و تجهیزات
  • مدیریت و مشاوره در بازسازی و بهینه سازی فضاهای موجود